RoHS-direktivet krever oppgradering av belysning

RoHS-direktivet er en forkortelse for «Restriction of Hazardous Substances». Dette er en viktig del av EUs miljølovgivning som tar sikte på å begrense bruken av farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter. Direktivet spiller en kritisk rolle i å fremme mer bærekraftige og miljøvennlige teknologier, spesielt innen belysningsindustrien. Det har nylig har blitt innført strenge restriksjoner mot lyskilder som inneholder kvikksølv.

Fra 2023 ble produksjon og import av mange tradisjonelle lysstoffrør og visse halogenpærer ulovlig i EU. Dette tiltaket er ment å fjerne mindre energieffektive og potensielt skadelige belysningsalternativer fra markedet. Dette skal oppfordre både bedrifter og boligsameier til å oppgradere til nyere teknologier som LED-belysning. Dette er ikke bare er mer energieffektivt, men har også har en langt lavere miljøpåvirkning.

Økonomisk lønnsomt i lengden

Jonas Haaland, daglig leder i Helset Elektro, deler sine tanker om denne overgangen: «Det er utvilsomt en stor utfordring for mange av våre kunder å bytte ut gamle lyskilder, men det er også en utmerket mulighet til å investere i fremtiden. Ved å bytte til LED kan vi ikke bare redusere energiforbruket og strømkostnadene betydelig, men også forbedre lyskvaliteten og arbeidsmiljøet.»

Helset Elektro tilbyr omfattende tjenester for å hjelpe kunder med denne overgangen. «Vi tilbyr en rekke løsninger tilpasset hver enkelt kundes behov og budsjett,» forklarer Haaland. «Dette kan variere fra enkel utskifting av lyskilder til mer komplette løsninger som inkluderer nye armaturer og avanserte lysstyringssystemer.» Slike systemer kan integrere sensorer som justerer belysningen basert på tilstedeværelse og naturlig dagslys, noe som ytterligere optimerer energibruk og komfort.

«En annen viktig faktor å vurdere ved oppgradering av belysning er tilpasning til eksisterende infrastruktur,» legger Haaland til. «I mange tilfeller kan vi integrere nye LED-løsninger i eksisterende armaturer, noe som reduserer installasjonskostnadene og minimerer avbrudd i daglig drift.»

Ikke vent for lenge

Til slutt understreker Haaland viktigheten av å være proaktiv: «Ved å handle nå, når de nye reguleringene har tredd i kraft, kan bedrifter og boligsameier unngå hastverk og potensielle høyere kostnader knyttet til siste-liten endringer. Det er også en investering i miljøet, da overgangen til LED betydelig reduserer utslipp av skadelige stoffer betraktelig.»

lysstoffrør er forbudt i nytt EU direktiv

Følg med på hvordan dette utvikler seg her: Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg her: /elektriker/