466 12000 post@helsetelektro.no

Alle strøm anlegg trenger tilsyn, service og utbedringer til tider. Vi har kompetanse og ekspertise til å drifte og etterse deres strøm anlegg, så du vet at det er trygt og sikkert, år etter år

Tilsynsrapport/ Utbedring

Hvis du har hatt tilsyn på ditt elektriske anlegg, er vi behjelpelige med å utbedre avvik i tilsynsrapporten.  Du kan lese mer om tilsyn her: https://www.elvia.no/elsikkerhet/det-lokale-eltilsyn-dle-er-en-del-av-nettselskapet-ditt/

Elkontroll

ved en Elkontroll  sjekker vi at ditt elektriske anlegg er trygt og sikkert. Vi sjekker at alle elektriske komponenter fungerer og at det ikke er noe som kan gi varmegang og lignende. Husk at dette også kan gi reduserte forsikringspremier.

Internkontroll

Alle bedrifter som eier eller leier lokaler med strøm, er pålagt periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg. Dette kan vi selvfølgelig gjøre for deg.

Serviceavtaler

For mange bedrifter og boligsameier er serviceavtaler viktig for et sikkert elektrisk anlegg og en forutsigbar økonomi..

Kontakt oss for en prat om hva som er best for deg.

466 12000
post@helsetelektro.no