Trygg elbillader

Som elbileier er det viktig å benytte en trygg elbillader for å unngå overbelastning og brann. Her er noen tips for sikker elbillading:

  • Anbefalt elbillader: For sikker og effektiv lading hjemme, installer en fastmontert, godkjent elbillader. Disse laderne er designet for å håndtere høy belastning og er robuste for daglig bruk.
  • Unngå vanlige stikkontakter: Selv om det ikke er forbudt, kan vanlige stikkontakter ikke alltid håndtere belastningen fra elbillading. Dette kan lede til overbelastning og brannfare.
  • Spesialkabel for sikkerhet: Bruk en spesialkabel som begrenser strømmen til et sikkert nivå og overvåker sikkerheten under lading.
  • Riktig installasjon: Sørg for at elektrikeren din setter opp en egen 32A trefase kurs til elbilladeren om nødvendig. Dette sikrer at ditt elektriske system tåler belastningen.
  • Ta hensyn til elanlegget: Sjekk jevnlig at stikkontakter og kabler ikke viser tegn til varmgang, som misfarging eller lukt.
  • Ved brann: Vær forberedt på å vise til korrekt bruk av anlegget om en ulykke skulle skje.
  • I borettslag: Få en vurdering av kapasiteten på det elektriske anlegget før installasjon av ladeuttak for å sikre stabil og trygg lading.

Dette er viktige tiltak for å sikre at både du og hjemmet ditt er trygge når du lader elbilen.